1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Nadat de klant Stock Dupont nv hiervan op de hoogte heeft gesteld, heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.
  2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is , zonder het te gebruiken, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren bij voorkeur in de originele staat en intacte verpakking aan Stock Dupont retourneren.
  3. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De retour of omwisseling is gratis in  onze fysieke winkels
  4. Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant. Alle artikelen die speciaal voor de klant besteld dienen te worden,  of die maatwerk zijn, kunnen niet geretourneerd worden.
  5. Indien de klant de elektronische overeenkomst herroept, dan zal Stock Dupont NV de ontvangen betaling terugbetalen aan de klant. Die terugbetaling gebeurt binnen de 14 kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Stock Dupont NV betaalt de desbetreffende goederen niet terug voordat alle geretourneerde goederen in goede staat (zie art 2) ontvangen werden.
  6. Stock Dupont NV betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene waarmee de klant de oorspronkelijke transactie verricht heeft, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. Er zullen geen kosten in rekening gebracht worden voor een dergelijke terugbetaling.
    https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Volg ons op Facebook